Fiskeskipper

I spidsen for industrien til søs

Ansvar og arbejde

En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på større fiskeskibe i Danmark og udlandet. Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper. Uddannelsen er en mulighed for dig, der har uddannelsen som erhvervsfisker eller har lignende baggrund. Denne uddannelse giver dig muligheden for, at være skipper på større fiskeskibe i Danmark.

Dine kompetencer

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til at sejle 
 • Har lyst til at arbejde med maskiner 
 • Er interesseret i fisk
 • Er interesseret i engelsk
 • Er interesseret i biologi/naturfag

Uddannelsens opbygning

På uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad får du basis viden for at kunne lede en besætning på et fiskefartøj. Fagene på uddannelsen giver dig derfor viden inden for alle de felter, der er nødvendige for at kunne lede et stort fiskefartøj i nærtrafikken.

Uddannelsen strækker sig over 1. semester og indeholder blandt andet følgende fagområder:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Engelsk
 • Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Maskinlære

Efter en vis tjenestetid som styrmand på fiskefartøjer kan du få udstedt sønæringsbevis som fiskeskipper af 3. grad i fiskeskibe. Så kan du sejle som fiskeskipper på fiskeskibe på op til 45 m i danske farvande.

Karriere og fremtid

Afhængig af om du bliver uddannet som fiskeskipper af 1. eller 3. grad vil dine ansvarsområder variere heraf. En skipperuddannelse af 3. grad giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe i nærfart, hvor en afsluttet skipperuddannelse af 1. grad giver dig rettighed til at få udstedt sønæringsbevis og herefter udmønstre som styrmand af 1. grad, hvor du kan sejle alle størrelser fiskeskibe i alle fartsområde. 

Som fiskeskipper har du mulighed for at få kontrollen over dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på skibe som skipper. Du har desuden muligheden for at videreuddanne dig efterfølgende til kystskipper, hvis du brænder for at komme bag roret på større skibe. 

Hvorfor fiskeskipper

Med en uddannelse inden for dette felt, vil du have gode muligheder for at få stor viden inden for sejlads og maskinlære. Med havet som din arbejdsplads og gode muligheder for at videreuddanne dig, vil uddannelsen som fiskeskipper være et solidt valg. 

Navn
Fiskeskipper

Varighed
2½ år (2 års fartstid og ½-1½ års uddannelse på skipper eller navigationsskole)

Adgangskrav

Fiskeskipper af 1. grad: Folkeskolens udvidede afgangsprøve. Blåt Bevis eller 24 måneders fartstid. Gennemført søsikkerhedskursus for fiskere

Fiskeskipper af 3. grad: Uddannelsen til erhvervsfisker eller 2 års fartstid på fiskeskibe

Økonomi
SU

Relaterede uddannelser
Kystskipper, Sætteskipper, Skibsfører, Skibsassistent

Uddannelsessteder

Virksomheder
Med ansatte inden for denne uddannelse

Virksomheder
Med elever/lærlinge inden for denne uddannelse

Sådan søger du

Du kan med fordel søge uopfordret, da det viser både engagement og interesse. Selv hvis virksomheden ikke har plads i øjeblikket, er dine chancer for at blive taget i betragtning bedre, hvis du allerede har vist at du er interesseret.

Tag kontakt til virksomheden gennem deres hjemmeside og hør nærmere.

Står du og mangler en praktik – eller læreplads?

Maskinmester? Industritekniker? Eller noget helt tredje? Se hvilke virksomheder, der i øjeblikket har frie pladser og måske søger efter netop en som dig!

Klik her