Uddannelses- og Forskningsministeren besøgte MARTEC

minister besoegte martec

19. august 2019 | Af MARTEC

Uddannelsesministeren har indgået en rammekontrakt med MARTEC, og de øvrige maritime uddannelsesinstitutioner om, at der skal uddannes flere til Det Blå Danmark. For Nordjylland er det afgørende vigtigt, at ministeren ved sit besøg bakker op om de mange virksomheder, der har brug for flere velkvalificerede unge, som arbejder til søs – men også bidrager til masser af dygtige virksomheder på land.

”Det er utrolig vigtigt, at vi får flere unge til at vælge de blå uddannelser. Det Blå Danmark er en branche, der har masser af potentiale i forhold til, at implementere nye teknologiske løsninger som mindsker udslippet af drivhusgasser og forureningen fra søfarten. Det er helt nødvendigt, at der fokuseres på energi-og miljørigtige løsninger i uddannelserne – den omfattende transport til søs gør det vigtigt at finde bæredygtige løsninger,” siger MARTECs direktør Pia Ankerstjerne og fortsætter: ”Vi er glade for, at ministeren valgte at prioritere et besøg hos os, høre om de maritime uddannelser og møde repræsentanter for erhvervet i Det Blå Danmark – og samtidigt få indsigt i de mange discipliner vores studerende skal mestre.”

Maskinmestre arbejder med drift, optimering og udvikling af alle mulige typer systemer. Blandt andet inden for offshore med olie, gas og vindenergi, på land med vindenergi, solceller og brændselsceller, og ikke mindst med emner som motorlære samt el- og varmekraftværker. På søfartsuddannelserne er der fokus på optimering af skibets tekniske systemer, at skibets fremdrift er optimalt, og at sikkerheden er i top.

Ministeren fik en grundig rundvisning, og havde fornøjelsen af at prøve at styre en offshore kran. På mødet deltog repræsentanter fra erhvervsvirksomhederne Alfa Laval og MAN Energy Solutions, som er blandt de mange danske virksomheder der er med i front, i forhold til at sikre teknologiske løsninger, der minimerer søfartens påvirkning af natur og miljø.
Pia Ankerstjerne håber, at ministeren med besøget har fået indsigt i, at de maritime uddannelser er højteknologiske uddannelser der både kan og vil bidrage til den grønne omstilling.

Fakta

MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsføreruddannelserne. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.
Mere information på www.martec.dk.

Står du og mangler en praktik – eller læreplads?

Maskinmester? Industritekniker? Eller noget helt tredje? Se hvilke virksomheder, der i øjeblikket har frie pladser og måske søger efter netop en som dig!

Klik her