Overraskelse: Minister finder alligevel penge til skoleskibene

minister finder penge til skoleskibene

Hos Martec i Frederikshavn og hos Stiftelsen Georg Stage på Nyholm i København må man formode, at julestemningen er i fuld gang med at brede sig. For stik imod de hidtidige efterretninger fra den netop indgåede finanslovsaftale viser det sig nu, at der alligevel bliver fundet penge til et ekstra togt for både ’Georg Stage’ og ’Danmark’ i 2020.

Der vil således komme 10 mio. kroner til ’Danmark’ og 8 mio. kroner til ’Georg Stage’ næste år. Herudover et ekstra tilskud på 2 mio. kroner til den igangværende renovering af ’Danmark’.

Det fremgår af et spritnyt notat fra undervisnings- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen til Folketingets Finansudvalg, hvor ministeriet beder om grønt lys til de ekstraordinære overførsler.

Notatet er dateret 4. december 2019. I notatet fremgår det, at ministeren har besluttet sig for at flytte rundt på pengene i ministeriet, således at der bliver plads til at overføre ’et ekstra togt for hvert af de to skoleskibe, 'Danmark' og 'Georg Stage' i 2020 samt finansiering af merudgifter forbundet med renoveringen af Skoleskibet 'Danmark'.

Glade og lettede

Det er ellers ikke mere end to dage siden, at vi her på Søfart kunne publicere en artikel under overskriften "Skoleskibe forbigået i finanslovsaftale". Her citerede vi bl.a. Anne. H. Steffensen, adm. Direktør for Danske Rederier, som i en pressemeddelelse udtalte, at ’det er beklageligt, at dobbelttogterne ikke er med i aftalen’. Også Stiftelsen Georg Stage luftede på deres Facebook-side stor skuffelse over, at skoleskibene ikke fik flere midler på finansloven.

I dag er Anne H. Steffensen begejstet over nyheden om, at de to skoleskibe alligevel bliver begundstigede.

- Det glæder mig, at regeringen har lyttet til os i branchen og alligevel fundet pengene til at bevare dobbelttogterne på Skoleskibet 'Danmark' og 'Georg Stage'. Vi mangler arbejdskraft ombord på vores skibe, så der er brug for, at vi uddanner alle de søfolk, vi kan. Vi ved, at mange elever fra skoleskibene sætter kurs mod en maritim uddannelse efter deres togt på skoleskibene, så det her er dagens bedste nyhed, siger hun i en pressemeddelelse.

Hos Stiftelsen Georg Stage understreger man, at Folketingets Finansudvalg stadig mangler at give bevillingerne den endelige godkendelse, men tilføjer, at "det ser yderst fornuftigt ud".

- Vi er naturligvis ekstremt glade og lettede både på egne vegne, men først og fremmest på vegne af de elever, som vi nu får givet en god uddannelse, på vegne af det erhverv, som nu får arbejdskraft - og i den sidste ende på vegne af hele Danmark, som nu får de penge i statskassen, som Georg Stage tjener til fællesskabet, skriver stiftelsen på Facebook. 

Skyldes ny procedure

Der er grundlæggende to årsager til den store forvirring omkring bevillingerne. Dels er der det faktum, at finanslovsaftalen som noget helt nyt ikke blev offentliggjort i sin fulde længde, da partierne annoncerede aftalen på Christiansborg for få dage siden. Dels er de ekstra midler til skoleskibene ikke blevet fundet via forhandling og efterfølgende nyoprettet post på finansloven, men derimod, som nævnt, via en manøvre, hvor Ane Halsboe-Jørgensen finder pengene ved at møblere rundt i ministeriets interne budget.

Som begrundelse for de ekstra togter skriver ministeren:

- De maritime erhverv har stor efterspørgsel efter arbejdskraft i disse år og de to skoleskibe får efter egne udsagn årligt ca. dobbelt så mange ansøgere, som de har pladser til. På de øvrige maritime uddannelser har der de seneste år været rekrutteringsmæssige udfordringer. Derfor kan øget tilgang til skoleskibene give en større pulje af elever at rekruttere fra.’

Skoleskibet ’Danmark’ skal i 2020 anvende sit ekstra togt til hjemrejse via Nord- og Mellemamerika efter det planlagte togt til Tokyo, hvor der er OL i juli-august 2020. Skoleskibet ’Georg Stage’ skal gennemføre det ekstra togt efter samme model som det ordinære togt.

Tilskuddene ydes som en del af det årlige driftstilskud til Stiftelsen Georg Stages Minde og via det årlige vederlag til Martec.

Kilde: https://www.soefart.dk/

Står du og mangler en praktik – eller læreplads?

Maskinmester? Industritekniker? Eller noget helt tredje? Se hvilke virksomheder, der i øjeblikket har frie pladser og måske søger efter netop en som dig!

Klik her